اختر شمال
Iran-prit-434 | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۳۰ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-prit-434

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-prit-434

موقعيت جهاني اجزاي صنايع چاپ

مطلب حاضر بخش اول از کتاب” صنعت چاپ عصر جديد؛ روندها و فرصت‌ها”است که فرانک رومانو استاد بزرگ صنعت چاپ آنرا با حق ترجمه و چاپ در ايران در اختيار ماهنامه صنعت چاپ قرار داده است. کتاب فراوري شده در دانشکده علوم رسانه‌اي انستيتو تکنولوژي روچستر(محل تدريس رومانو) و توسط آَکشات پارديوالا دانشجوي رومانو بوده […]

افزايش بازده گردش کار چاپخانه

بارها شنيده‌ايم که عنصر بهره‌وري در چاپخانه‌هاي ما کمرنگ بوده و چاپخانه‌ها مخصوصا چاپخانه‌هاي توليد ليبل که در آن‌ها ضايعات زيادي توليد مي‌شود، داراي بهره‌وري پاييني هستند. سيستم “کانبان“ که در مقاله زير به توضيح آن پرداخته شده است از زير‌سيستم‌هاي “توليد به موقع“ و هر دوي اين سيستم‌ها از زير سيستم‌هاي “توليد ناب“ هستند […]

مديريت خطر در چاپخانه

در بخش دوم مطلب“مديريت ريسک در چاپخانه“ برخي آموزش‌هاي اختصاصي و عمومي لازم براي کنترل خطرات همراه با کار در محيط‌ چاپخانه عرضه مي‌شوند. ارزش اين مطلب که اختصاصا براي ماهنامه صنعت چاپ ترجمه شده است در تجربه‌هاي ريزي است که کارشناسان شرکت بيمه انگليسي تراولرز با بررسي کار در چاپخانه‌ها و ترکيب آن با […]

بازگشت به کتاب

اغلب براي شما هم پيش آمده با عناوين پيشگويانه‌اي مواجه شويد که از زوال مطبوعات خبر مي‌دهند. نخستين‌ بار تلويزيون بود که با ظهور خود در دهه ۱۹۵۰ بخشي از درآمدهاي تبليغاتي مطبوعات را از آن خود کرد. اين روند با پيدايش اينترنت در سال‌هاي آغازين دهه ۱۹۹۰-که اطلاعات را در يک نوبت و به‌طور […]