حمايت رئيس مجلس از اصلاح امور مالياتي چاپخانه‌داران

0
9
مجلس

به گزارش خبرنگار ماهنامه صنعت چاپ، غلامرضا شجاع نماينده تشکل‌هاي چاپ استان‌هاي کشور (به استثناي تهران) از وعده رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر حمايت مالياتي از چاپخانه‌داران، ليتوگرافان و صحافان کشور خبر داد.
شجاع ضمن اعلام خبر ديدار وي و مسئولان اتحاديه‌هاي چاپ استان‌هاي قم و اصفهان با علي لاريجاني رئيس مجلس دهم گفت: «در اين ديدار که روز پنجشنبه 11 آبان‌ماه در شهر قم انجام شد با رئيس مجلس درخصوص مشکلات مالياتي چاپخانه‌داران تبادل‌نظر صورت گرفت. در اين جلسه همچنين از عدم اجراي بند ل ماده 139 قانون معافيت مالياتي که بر ضرورت معافيت چاپخانه‌داران از ماليات بر ارزش‌افزوده تاکيد مي‌کند، انتقاد و بر لزوم کاهش ماليات بر ارزش‌افزوده از 9 درصد به 3 درصد تاکيد شد». وي با بيان اين مطلب افزود: «تا زماني که ليتوگرافان، چاپخانه‌داران و صحافان از ماليات معاف نباشند، ناشران و مطبوعات نيز از معافيت قانوني بهره‌مند نمي‌شوند. براي کمک به فرهنگ و افزايش ساعت مطالعه و تيراژ کتاب و روزنامه، بايد ماليات بر ارزش‌افزوده واحدهاي چاپي از 9 درصد به 3 درصد کاهش يابد.»
به گفته لاريجاني هنگام مطرح شدن لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده، طبق قانون از چاپخانه‌داران و واحدهاي وابسته حمايت خواهيم شد. رئيس تعاوني ليتوگرافان تهران همچنين از صدور دستور رئيس مجلس به کميسيون‌هاي اقتصاد و صنايع براي تشکيل جلسه فوري با تشکل‌هاي استان‌ها خبر داد.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here