صادرات صنعت چاپ کشور

0
2

تاکنون هر آماري را ارائه داديم به واردات مرتبط مي‌شد. واردات انواع ماشين‌ها و محصولات چاپ و بسته‌بندي. خبرنگار ما اين‌بار از بين عناوين و عدد و ارقام‌هاي مختلف، آنچه را به صادرات صنعت چاپ ايران مربوط مي‌شود استخراج کرده است. البته بديهي است که ايران صادرات ماشين‌آلات چاپ ندارد و اين در حاليست که فعلا برنامه و حتي اميد و آرزويي هم در اين باره وجود ندارد!!!. با اين حال براي کشوري چون ايران که صنعت چاپ خود را صنعتي وارداتي مي‌بيند، وجود گزارشي مستند از صادرات در کنار حجم قابل توجهي از واردات قابل‌توجه است، حتي اگر اينکه بگوييم ايران هنوز هم حدود ده برابر حجم صادراتش را وارد مي‌کند.

به هر روي در اين شماره ماهنامه و شماره‌هاي پس از آن علاوه بر آمارهاي قبلي، آمار صادرات محصولات چاپي نيز ارائه خواهد شد. فعلا اين ماه فقط به کشورهاي افغانستان، عراق،آذربايجان و ترکمنستان محصول صادر کرده‌ايم. ماهنامه صنعت چاپ ضمن آرزوي موفقيت براي زحمت‌کشان صنعت چاپ کشور اميدوار است اين صادرات با افزايش کمي و کيفي ماه‌افزون به ديگر کشورهاي منطقه و جهان هم صادر شود.

گزارش آماري مجوز ترخيص محصولات چاپي صادر شده در دي‌ماه 1395

لفاف بسته‌بندي کيک با نام تجاري صدف / 12000 کيلوگرم / 600 رول به افغانستان

ليبل دورپيچ نوشيدني انار ـ شفا / 5000 کيلوگرم / 900 رول به افغانستان

لفاف دوي‌پک بسته‌بندي آبميوه با نام تجاري ماني / 26000 کيلوگرم / 10000000 عدد به افغانستان

لفاف دوي‌پک بسته‌بندي آبميوه با نام تجاري عالي و شفا / 40000 کيلوگرم / 40000000 عدد به افغانستان

لفاف بسته‌بندي شکلات و کارامل ـ Mekan / 12000 کيلوگرم / 2000 رول به ترکمنستان

لفاف بسته‌بندي پفک ـ Hayyrly / 6000 کيلوگرم / 430 رول به ترکمنستان

لفاف سلفوني بسته‌بندي مواد غذايي ـ حب طيور ‌الحب، ليمو (Lemon)، مفيد، جواهر، کيکو، ابو الجوائز، نونو، اهل البيادر، البراعم، پاندا، ارض ‌الفرات، والتر اند کرامز، الخليج، ميمو ‌الريان، بيبو، ميمو ‌الفرات، آيس لولي الاوايل، ميمو المقداديه، انگري بردز نزار … / 75000 کيلوگرم / 7500 رول به عراق

لفاف سلفوني بسته‌بندي مواد غذايي ـ بيتا، آريانا، گلشن، شيرين کام، هرات، فروهر، فولاد نمکي، ناز نمکي، اتل متل، بهار، بهار نمکي، سردار نمکي، شکوه دريا، شايان نمکي، هري دنيا، چي توز، هري، هري دنيا، پيمان، دلنشين، ميلاد، ياران، … / 150000 کيلوگرم / 15000 رول به افغانستان

لفاف سلفوني بسته‌بندي مواد غذايي ـ بيتا، آريانا، گلشن، شيرين کام، هرات، فروهر، فولاد نمکي، ناز نمکي، اتل متل، بهار، بهار نمکي، سردار نمکي، شکوه دريا، شايان نمکي، هري دنيا، چي توز، هري، هري دنيا، پيمان، دلنشين، ميلاد، ياران، … / 150000 کيلوگرم / 15000 رول به افغانستان

لفاف سلفوني بسته‌بندي مواد غذايي ـ حب طيور ‌الحب، ليمو (Lemon)، مفيد، جواهر، کيکو، ابو الجوائز، نونو، اهل البيادر، البراعم، پاندا، ارض ‌الفرات، والتر اند کرامز، الخليج، ميمو ‌الريان، بيبو، ميمو ‌الفرات، آيس لولي الاوايل، ميمو المقداديه، انگري بردز نزار … / 75000 کيلوگرم / 7500 رول به عراق

لفاف سلفوني بسته‌بندي مواد غذايي ـ بيتا، آريانا، گلشن، شيرين کام، هرات، فروهر، فولاد نمکي، ناز نمکي، اتل متل، بهار، بهار نمکي، سردار نمکي، شکوه دريا، شايان نمکي، هري دنيا، چي توز، هري، هري دنيا، پيمان، دلنشين، ميلاد، ياران، … / 150000 کيلوگرم / 15000 رول به افغانستان

لفاف سلفوني بسته‌بندي مواد غذايي ـ بيتا، آريانا، گلشن، شيرين کام، هرات، فروهر، فولاد نمکي، ناز نمکي، اتل متل، بهار، بهار نمکي، سردار نمکي، شکوه دريا، شايان نمکي، هري دنيا، چي توز، هري، هري دنيا، پيمان، دلنشين، ميلاد، ياران، … / 150000 کيلوگرم / 15000 رول به افغانستان

لفاف سلفوني بسته‌بندي مواد غذايي ـ کله قند و آذرشهر / 15000 کيلوگرم / 1500 رول به آذربايجان

لفاف بسته‌بندي چيپس ـ اسمر هدايا، اسمر استار، بابا نوئل / 9125 کيلوگرم / 444 رول به عراق

مجموع / 875125 کيلوگرم / 50000000 عدد، 80874 رول

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here