قیمت روز مرکب

0
101

🔻قیمت هر کیلو مرکب چاپ سان‌کمیکال در روز شنبه 29 دیماه 97 🔻

🔹مرکب گلاسه(TRIUMPH)
650000 ریال

🔸مرکب گلاسه(INTENSE)
640000 ریال

🔹مرکب تحریر(BOOK)
500000ریال

🔸مرکب یووی فلکسو(SNT)
1800000ریال

🔹مرکب یووی افست(UST)
2400000ریال

🔸مرکب یووی فلز(TU)
2650000ریال

مرکب فلز کامرشیال(TZ)
1500000ریال

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید