قیمت روز مرکب

0
208

قیمت هر کیلو مرکب چاپ سان‌کمیکال در روز یکشنبه ۹۷/۱۰/۱۶ به شرح زیر است:

🔹مرکب گلاسه(TRIUMPH)
۶۵۰۰۰۰ ریال

🔸مرکب گلاسه(INTENSE)
۶۴۰۰۰۰ ریال

🔹مرکب تحریر(BOOK)
۵۰۰۰۰۰ریال

🔸مرکب یووی فلکسو(SNT)
۱۸۰۰۰۰۰ریال

🔹مرکب یووی افست(UST)
۲۴۰۰۰۰۰ریال

🔸مرکب یووی فلز(TU)
۲۶۵۰۰۰۰ریال

🔹مرکب فلز کامرشیال(TZ)
۱۵۰۰۰۰۰ریال

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید