قیمت روز کاغذ

0
52

🔹تحریر 70 گرمی اندونزی 90*60 (500 برگ)
244.000 تومان

🔸تحریر 70 گرمی اندونزی 70*100 (500 برگ)
300.000 تومان

🔹تحریر 70 گرمی چینی 90*60 (500 برگ)
244.000 تومان

🔸تحریر 70 گرمی چینی 70*100 (500 برگ)
292.000 تومان

🔹گلاسه 135 گرمی 90*60 (کیلو)
15.000 تومان

🔸گلاسه 135 گرمی 70*100 (کیلو)
15.000 تومان

🔹مقوا گلاسه 250 گرمی براق 90*60 (کیلو)
15.800 تومان

🔸مقوا گلاسه 250 گرمی براق 70*100 (کیلو)
15.800 تومان

🔹پشت طوسی 300 گرمی 90*60 (کیلو)
13.500 تومان

🔸پشت طوسی 300 گرمی 100*70 (کیلو)
13.500 تومانق

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here