ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی چیست؟

0
1934

مسأله‌ای به نام لیست بیمه کارکنان شرکت طرف قرارداد

(بخش اول)

یکی از پرسش‌هایی که بسیاری از همکاران سوال می کنند مربوط به مفاصاحساب تامین اجتماعی و مبالغ بلوکه شده و کسر شده بابت قراردادهای منعقد شده با سازمانهای دولتی و بزرگ است. از آنجا که این یکی از مباحث مهم و کاربردی و دارای نکات بسیار است، این مورد در دو بخش تشریح خواهد شد. در قسمت اول کلیات و در بخش آتی نکات کاربردی ارایه می شود.
طبق ماده ۳۸ تامین اجتماعی:
“در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند، مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد (۵%) بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.”

طبق متن صریح ماده قانونی، زمانی که شما به عنوان مجری و مقاطعه کار (کسی که در مناقصه شرکت کرده و طبق قرارداد برنده و متعهد انجام موضوع مناقصه شده است) با سازمانی دیگر قرارداد منعقد می کنید شما بایستی در دوره انجام قرارداد کارکنان خود و همچنین کارکنان پیمانکاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کنید. برای مثال اگر شما در مناقصه انجام پروژه تولید و چاپ سررسید سازمانی مثل بانک برنده شده اید و با آن بانک قراداد امضا کردیده اید بایستی علاوه بر ارائه نسخه ای از قراداد به سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه و لیست کارکنان خود را که در این پروژه دخیل بوده اند را نیز به سازمان ارائه و حق بیمه آنان را پرداخت نمایید. البته به این موضوع توجه کنید که اگر طبق مفاد قرارداد و ماهیت صنف و کار شما، قسمتی از قرارداد توسط یک پیمانکار فرعی انجام شده باشد، مثلاً صحافی کار یا حمل و نقل کار را به شرکت یا موسسه دیگری واگذار کرده باشید، در اینجا شما موظفید لیست بیمه کارکنان پیمانکار فرعی خود را نیز دریافت و از بیمه شدن کارکنان آنها در دوره قرارداد مطمئن شوید در غیر اینصورت شما متعهد به پرداخت حق بیمه آنها نیز خواهید بود و سازمان به درصد متعلق به پیمانکار فرعی نیز اعمال ضریب خواهد کرد.
از آنجایی که طبق قانون تامین اجتماعی چاپخانه ها جزء موسسات تولیدی حساب می شوند در نتیجه مشمول بخشنامه ۱۴ جدید درآمد و موارد مرتبط با آن خواهند شد که ما در قسمت دوم بطور مشروح به آن خواهیم پرداخت. فقط در این قسمت به این موضوع اشاره می کنیم که برای جلوگیری از هر گونه جریمه و اعمال ضریب نامناسب و غیر متعارف در اینگونه قراردادها به این نکات توجه کنید:
– سعی کنید در قرارداد منعقده با کارفرما تا حد امکان مبالغ مربوط به اجرت و مواد اولیه را از یکدیگر تفکیک کنید.
– مدت انجام قرارداد را به طور صریح در قرارداد ذکر کنید.
– محل انجام قرارداد را که همان محل کارگاه شما ست، در قرارداد ذکر کرده و از بیان آدرس مکان هایی غیر از آدرس محل کار خود اجتناب کنید.
– مبلغ کرایه حمل را از مبلغ کل قرارداد جدا کنید و آن را جداگانه در قرارداد بیاورید و محل تحویل کار به کارفرما را مشخص کنید. این محل می تواند درب کارگاه پیمانکار یا انبار فروشنده باشد.
– بعد از لحاظ موارد بالا، نسخه ای از قرارداد را به همراه نامه تحویل قرارداد به نزدیکترین شعبه تامین اجتماعی تحویل دهید.
در بخش بعدی این مطلب نحوه محاسبه و ریزه کاری های این فرایند، با تفصیل بیشتر ارایه خواهد شد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید