مسابقه کاغذ و جوهر

مسابقه کاغذ و جوهر

مطلب حاضر توسط جان کرومبا مدير بازاريابي جوهر و رسانه در شرکت کانن نگارش شده است. کرومبا در حدود ۲۰ سال است که به عنوان محقق در تکنولوژي چاپ جوهرافشان فعاليت مي‌کند و درگير توسعه و رشد فناوري‌هاي مربوط به چاپ جوهرافشان است.

کاغذ چاپ جوهرافشان

کاغذ همواره به عنوان يک موضوع مهم و بحراني در رابطه با فرايند‌هاي چاپي در نظر گرفته مي‌شود و چه به عنوان ماده خام يا به عنوان محصول نهايي به شمار ‌رود، به توجه و تمرکز دقيق در برخورد با آن نياز است. در جايي که انتقال به شيوه چاپ جوهرافشان صورت مي‌گيرد، توجه به اين مسئله آشکارتر و حياتي‌تر است. انتخاب کاغذ تأثيري شگرف بر کيفيت توليد و سود‌ حاصله از کاهش ميزان مصرف محلول مرکب چاپ جوهر‌افشان خواهد داشت. به عبارتي جهت دستيابي به کيفيت نهايي مشابه روي کاغذهاي متفاوت و البته مناسب در چاپ جوهرافشان به ميزان متفاوتي مرکب احتياج است. زماني‌که دانسيته يا ميزان پوشش کلي سطح جوهر (TAC) افزايش مي‌يابد، امکان خروجي نامناسب برخي انواع کاغذ امري بديهي است. در اين موارد مشکل پخش شدن جوهر روي سطح يا تغيير لايه سطحي کاغذ حادث مي‌شود و اين‌گونه مشکلات مي‌توانند مانعي براي عملکرد صحيح تجهيزات در بخش عمليات تکميلي باشند.

کاغذ همچنين تأثير به‌سزايي در بازدهي و بهره‌وري يک ليتر جوهر دارد. با مقايسه کاغذهاي متفاوتي که در شرايط مشابه از نظر کيفيت و عملکرد به شيوه چاپ جوهرافشان مورد آزمايش قرار گرفته‌اند، تفاوت ۵۰ درصدي و حتي بيشتر در ميزان جوهر مصرفي در بين آن‌ها مشاهده شده است. مسئله قابل تأمل اين است که مصرف جوهر اضافي، مبلغ خريد در طول يک يا دو سال را تا ميزان بسيار زيادي افزايش مي‌دهد. پس اين سوال در ذهن ما مطرح مي‌شود که چرا نبايد با خريد کاغذ مناسب شرايط کاهش مصرف جوهر را براي توليدات چاپي ديجيتالي خود فراهم کنيم؟ البته مشکل اين است که اغلب بهاي اينگونه کاغذها به طور قابل ملاحظه‌اي زياد است. در يک برآورد تقريبي کاغذهاي مخصوص چاپ جوهرافشان هزينه‌اي دو برابر کاغذهاي چاپ افست دارند. بنابراين چالش اصلي برهم خوردن تعادل بين کيفيت هدف، به حداقل رساندن مصرف جوهر و هزينه کاغذ است.

با توجه به اهميت حياتي انتخاب کاغذ مناسب و تأثير آن روي نرخ بازگشت سرمايه (ROI) در چاپ جوهرافشان، توليدکنندگان کاغذ و سازندگان تجهيزات ارژينال (OEM) پله پله مشتريان خود را در مراحل آزمايش همراهي مي‌کنند و اولين گام، آزمايش سازگاري کاغذ در چاپ جوهرافشان است که به طور کلي در گزينه‌هاي زير مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

 • دانسيته رنگ
 • وسعت رنگ Color gamut (کاغذهاي بهبود‌يافته به صورت کلي وسعت رنگ بيشتري نسبت به کاغذهاي بدون روکش استاندارد دارند و همچنين با کاغذي که با لايه‌اي از رنگدانه پوشش يافته مي‌توان به وسعت رنگي بيشتري دست يافت)
 • کيفيت خط و رنگ چاپ شده با سنجش ميزان پخش‌شوندگي رنگ
 • يکنواختي و يکدستي چاپ (لکه‌دار شدن، ادغام نقاط چاپي)
 • بررسي رفتار خشک شدن جوهر
 • ميزان استحکام جوهر در مقابل ساييدگي
 • ثبات کاغذ در مقابل آب
 • مقاومت در برابر نور

بر اساس نتايج اين آزمون‌ها ممکن است کاغذ نمونه جهت استفاده در چاپ جوهرافشان مناسب پنداشته شود، اما تنها به واسطه يک احتمال نمي‌توان از پايان فرايند اطمينان حاصل کرد. جان کرومبا از تجربه خود در اين زمينه بهره مي‌گيرد و ذکر مي‌کند «من اطلاعات کامل و تخصصي‌اي در مورد کاغذهاي خاص و متفاوت دارم اما اگر ندانم که نياز مشتري چيست مطمئنا قادر نخواهم بود کاغذي مناسب و متناسب با خواسته او معرفي و مشخص کنم.»

شرکت‌هاي اجرايي بازاريابي و فروش پرينتر به کاغذهاي متنوع و متفاوتي حتي براي به کاربردن در ماشين‌هاي چاپ مشابه نياز دارند. اين نکته اطمينان کامل به کاغذهايي که براي چاپ جوهرافشان تضمين شده‌اند را زير سوال مي‌برد. بر خلاف تصور، گاهي کاغذهاي تضمين شده، براي استفاده در انواع متفاوت کاربردهاي چاپ جوهرافشان مناسب نيستند و گاهي کاغذهايي که تضمين نشده‌اند در آن فرايند عملکردي مناسب دارند. به عقيده کرومبا «ترجيح ما بر اين است که کاغذ‌هاي مناسب براي چاپ جوهر‌افشان را ارزيابي کنيم و سپس راهنمايي‌ و مشاوره‌هاي مناسبي بسته به نياز مشتري ارائه کرده تا او بتواند انتخاب مطلوبي در برخورد با کاغذها داشته باشد. روش مطلوب اين است که ما صدها نوع کاغذ متفاوت را به طور دقيق آزمايش کرده و بازخورد عملکرد آن‌ها را به کارخانه‌هاي کاغذسازي انتقال دهيم و اين کار توانايي ارتباط مؤثر ما با نيازهاي مشتريانمان را آسان‌تر مي‌سازد.»

گاهي در انتخاب کاغذ گستره انتخابي وسيعي نسبت به آنچه اغلب تصور مي‌شود وجود دارد. به اعتقاد بيل ورپلنک مدير بازار فروش در شرکت Rollsource، همکاري نزديک با توليدکنندگان تجهيزات ارژينال در مراحل ابتدايي کار بسيار مهمي است. به طوري‌که با تشخيص و بهينه‌سازي مناسب يک ورق کاغذ، حتي مي‌توان از کاغذهاي بدون روکش نتايج رنگي دلخواهي به دست آورد و بايد دانست که سازندگان تجهيزات ارژينال قادرند بسترهاي متنوع کاري را بسازند که براي چاپ شرايط مطلوبي فراهم مي‌کند.

پس در گستره متنوع کاغذهاي مناسب چاپ جوهرافشان، ابتدا بايد کاغذ متناسب با عملکرد مورد نياز انتخاب شود و سپس مورد آزمايش قرار گرفته و خصوصيات آن به درستي ثبت شود. هوي فنتن مشاور ارشد انجمن ملي مديريت چاپ(NAPL) توصيه‌هايي جهت نظم بخشيدن به فرايند آزمايش کاغذ پيشنهاد مي‌کند. اين معيارها عبارتند از:

 • ايجاد مجموعه تستي که به ويژگي‌هاي منحصر به ماشين‌هاي متفاوت حساس است و نمايانگر عملکردهاي چاپي آن‌ها در توليد است.
 • تعيين معيارهاي ارزيابي عيني که بتوان آن‌ها را با اسپکتروفوتومتر سنجيد.
 • تعيين معيارهاي ذهني‌اي که بتوان آ‌ن‌ها را با مجموعه‌اي از مشخصات از پيش انتخاب شده ارزيابي کرد.

به عقيده فنتن شناسايي معيارها و ضوابط مورد تأييد زماني پديد مي‌آيد که به مقايسه کاغذهاي مختلف، سنجش‌هاي متفاوت و نظرات متفاوت مي‌پردازيم. اينگونه است که مي‌توان متوجه شد چه موردي قابل قبول و چه موردي غيرقابل قبول است و پس از آن است که قادريم محدوديت‌هاي کنترل را در آزمايشات و بررسي‌هاي خود تشخيص ‌دهيم.

با اين حال از آنجا که بسياري از مشترياني که تازه به دنياي چاپ جوهرافشان پا گذاشته‌اند تجربه زيادي با اين نوع ارزيابي‌ها و شرايط چاپ ندارند، سازندگان تجهيزات ماشين‌هاي چاپ و شرکت‌هاي برجسته در حيطه کاغذ به ارائه خدمات مشاوره‌اي جهت آزمايش صحيح کاغذها مي‌پردازند. اين خدمات موجب صرفه‌جويي بسيار چشمگير در زمان مي‌شوند. به اين دليل که يک کارشناس باتجربه در زمينه کاغذ در مدت زماني نسبتا اندک به بررسي يک نمونه کاغذ مي‌پردازد. حال آن‌که وجود تجربه کم در برخورد با اينگونه آزمايشات به حدود ۴ تا ۸ ساعت کار و بررسي نياز دارد و به همين دليل مدت زمان از کارافتادگي ماشين چاپ افزايش خواهد يافت.

البته تنها توجه به دو مقوله کاغذ و ماشين چاپ و ارتباط اين‌دو با هم تمام داستان نيست. يکبار کاغذي مناسب و قابل قبول بررسي و به دقت ثبت مي‌شود و سپس از اين اطلاعات به درستي و در حد مطلوب در روند جريان رنگي کار از طراحي تا چاپ استفاده مي‌شود. به پيشنهاد ماري شلينگ مدير کاربردهاي ديجيتال شرکت کاغذ فينچ، اين مسئله تنها به يک بخش محدود نمي‌شود، بلکه تمامي جريان کاري را دربرمي‌گيرد. به گفته او بسياري کاغذهاي فوق‌العاده براي اين نوع چاپ هستند که به درستي مشخصات آن‌ها ثبت شده اما نتيجه چاپي آنها در نهايت نامطلوب خواهد شد و دليل آن طراحي نادرست، فضاي رنگي يا فرمت پي‌دي‌اف نامناسب است. بايد به خاطر داشت که خروجي و نتيجه چاپي ما چيزي خواهد شد که ما شرايط آن را آنگونه فراهم کرده‌ايم و در مورد کاغذ نيز در زماني که تست و انتخاب صحيحي داشته باشيم، چيزي که در نهايت به آن دست مي‌يابيم کيفيت رنگي بهتر و مصرف جوهر کمتر خواهد بود.

ترجمه: الهه فلاحيان

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید