مواظب باشید مشمول جریمه دوبرابری نشوید!

0
2362

کریم وزیری
کارشناس امور بیمه و مالیات چاپخانه‌ها

کدام کارهای چاپی معاف از مالیات ارزش افزوده هستند؟

قانون جدید مالیات ارزش افزوده، در مورخه یکشنبه دوم خردادماه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ دوازدهم خرداد همان سال توسط شورای نگهبان تایید شد. این قانون در مورخه سیزدهم تیرماه ۱۴۰۰ ابلاغ و از مورخه سیزدهم دیماه ۱۴۰۰ لازم الاجرا شده است.
اجرای این قانون برای بسیاری از مشاغل و شرکت‌ها بویژه شرکت‌ها و موسساتی که خدمات آنها شامل معافیت‌های موضوع بندهای این قانون می باشد، محل سوال و ابهام گردیده است. یکی از این اصناف ،چاپخانه هستند این قلم بر آن است که موارد ابهام را تا حد امکان برطرف کند.
براساس آنچه در فصل دوم و ماده ۱۲ قانون پیشین ذکر شده بود عرضه، ارائه خدمات و همچنین واردات موارد ذیل از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف بود:
– کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات
در قانون جدید علاوه بر موارد فوق الاشاره موارد زیر نیز به بند معافیت‌ها اضافه و قسمت خدمات از کالا جدا شده است:

کالاها شامل:
– خمیر کاغذ و کاغذ باطله
– دفتر تحریر
– کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه
– نسخه های کاغذی و الکترونیکی محصولات شامل کتاب، روزنامه و مجله و نشریه.

خدمات شامل:
– خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثناء موسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات
توجه: ذکر این نکات جهت رفع ابهام و روشن شدن موضوع قابل ذکر است:
۱- در بندهای بالا عرضه نسخه دیجیتال روزنامه،کتاب و مجله نیز شامل معافیت گردیده است و صراحتاً به آن تاکید شده است
۲- زمانی که شما برای تولید روزنامه، کتاب و مجله عملیات چاپ و خدمات زینک (لیتوگرافی) انجام می دهید بایستی قسمت چاپ و خدمات زینک را در فاکتور جدا کرده و آنها را معاف فرض کنید. (اعمال ضریب نکنید)
۳- در صورتی که شما این خدمات چاپ و زینک را بابت تولید کتاب‌های کمک درسی و کنکوری انجام می دهید ( موسسات کنکوری و کمک آموزشی کاملا قابل تمایز هستند) بایستی از خدمات چاپ و لیتوگرافی آنها نیز ارزش افزوده دریافت کنید.
۴- دقت کنید که خدمات چاپ و لیتوگرافی شما برای هر موردی به جز کتاب، روزنامه و مجله کماکان مشمول ارزش افزوده است. بنابراین خدمات چاپ جعبه، لیبل، پوستر، اوراق اداری و غیره شامل این معافیت نمی گردد.
در آخر ذکر این نکته لازم است که طبق تبصره دو قانون جدید مالیاتی:
” دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه کنندگان آنها مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی باشد”

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید