هيئت مديره جديد انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا

0
188

اولين جلسه هيات مديره انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فراورده‌هاي سلولزي ايران، بعد از برگزاري مجمع عمومي ساليانه و انتخاب هيات مديره جديد اين انجمن، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين جلسه به اتفاق آرا ترکيب هيات مديره جديد به شرح زير تعيين شد: 1- سيدحسن ميرباقري مهرآبادي رئيس هيات مديره 2- هوشنگ تجدد نائب رئيس اول هيات مديره 3- پروا سلطاني نائب رئيس دوم هيات مديره 4- سيد فرهاد کهبدي عضو اصلي هيات مديره، و 5- علي آرگون عضو اصلي هيات مديره. همچنين در ادامه جلسه مجمع عمومي، در خصوص برنامه‌هاي آتي واردکنندگان کاغذ، مقوا و فراورده‌هاي سلولزي ايران، بحث و بررسي و تبادل نظر بين اعضا به عمل آمد.

به اين ترتيب سيدحسن ميرباقري مهرآبادي کماکان براي يک سال ديگر به‌ عنوان رئيس هيئت مديره انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فراورده‌هاي سلولزي ايران به فعاليت خود در هيئت مديره ادامه مي‌دهد. اين در حالي است که بجز هوشنگ تجدد و پروا سلطاني، دو عضو ديگر هيئت مديره اين انجمن را نفرات جديد عضو آن تشکيل مي‌دهند.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید