پیش‌بینی‌های هایدلبرگ تحقق پیدا نکرد

0
147

شرکت هایدلبرگ به تازگی درمورد پیش‌بینی‌های خود در زمینه فروش و میزان سود برای دومین‌بار طی سال مالی جاری تجدید نظر کرده‌است. هایدلبرگ اعلان کرده که در سه ماهه سوم سال مالی به علت شرایط دشوار بازار، ارقام آنگونه که پیش‌بینی می‌شد، ازآب درنیامد.
پس از اعلان این خبر، ارزش سهام هایدلبرگ از 07/1یورو به 98/0 یورو کاهش یافت ولی دوباره اندکی افزایش پیدا کرد. هایدلبرگ می‌گوید میزان فروش طی 9ماه از این سال مالی، ثابت بود ولی در سه‌ماهه سوم یعنی از اول اکتبر تا 31 دسامبر2019 ارقام مطابق پیش‌بینی‌ها از آب در نیامد. میزان این کاهش 4میلیون یورو در هر ماه بود. مجموع میزان فروش در سه‌ماهه سوم 567 میلیون یورو بوده‌است.
ازسوی دیگر میزان سفارشات از کشور چین و آمریکا با افزایش رو‌به‌رو بوده‌است. ولی چاپکاران اروپایی به‌ویژه در آلمان و انگلیس رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارند. ازسوی دیگر فشار زیادی برای کاهش سود به هایدلبرگ و به‌ویژه در بخش مواد‌مصرفی وارد آمده‌است. میزان هزینه تولید تجهیزات دیجیتال نیز افزایش یافته‌است.
به‌همین خاطر هایدلبرگ مجبور شد تا درمورد پیش‌بینی وضعیت‌ مالی خود برای کل سال مالی 2020-2019 تجدید‌ نظر کند. و آن را بین 5/5 تا6 درصد کاهش دهد. هایدلبرگ در ماه نوامبر خبر فروش بخش تولید کوتینگ پیشرفته Hi-Tech خود را داد. هایدلبرگ تصمیم دارد دیگر بخش‌هایی را که با هسته اصلی و مرکزی فعالیت‌های این شرکت ارتباط ندارد نیز به فروش برساند، تا از این طریق هزینه‌های خود را کاهش دهد.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here