چاپخانه دولتی وعده داد:

0
61

سیف اله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت چاپخانه دولتی که متولی تولید بدنه کارت ملی هوشمند است، تاکنون 150 هزار کارت تولید کرده و تحویل سازمان ثبت و احوال داده است. وی همچنین در گفت و گو با ایسنا از وعده چاپخانه دولتی برای تحویل 9 میلیون بدنه کارت تا پایان سال 98 خبر داد و افزود تاکنون 52 میلیون و 800 هزار نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد برای 45 میلیون و 80 نفر کارت ملی هوشمند صادر شد

ه است.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید