🔸همراه گرامی ماهنامه صنعت چاپ با کانال تلگرامی صنعت چاپ نیوز همراه شوید.

0
60

🔹تازه های فناوری و اخبار شرکت ها
🔸تحولات کسب و کار چاپ و بسته بندی
🔹قیمت روز کاغذ ، مرکب و پلیت

@sanatchapnews

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here