اختر شمال
اتحادیه لیتوگرافان | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags اتحادیه لیتوگرافان

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: اتحادیه لیتوگرافان

احمد ابوالحسنی:

چاپ دیجیتال مطمئناً به اتحادیه چاپخانه‌داران می پیوندد «اتحادیه لیتوگرافان خاستگاه چاپ دیجیتال است و دست‌اندرکاران این رشته با نظر موافق انجمن چاپ دیجیتال و تشخیص خودشان به این اتحادیه پیوسته‌اند». این جان کلام مجتبی معراج محمدی، رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران است. او این سخن را با این جمله تکمیل می‌کند که تعلق صنفی رشته […]

کشاکش دو اتحادیه برای حضانت فرزند نوپا

  چاپ دیجیتال، رسته‌ای در اتحادیه لیتوگرافان مطالبه‌ اتحادیه چاپخانه‌داران نامه کمیسیون‌ عالی نظارت صنعت، معدن، تجارت مبنی بر واگذاری رسته چاپ دیجیتال به اتحادیه لیتوگرافان، گرچه نکته‌ای تازه در برنداشت، حساسیت برانگیز شد. چندین سال است که به دنبال توافق انجام شده بین انجمن چاپ دیجیتال و رئیس وقت اتحادیه لیتوگرافان تهران، چاپ دیجیتال […]