اختر شمال
ارتباط | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۲۵ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags ارتباط

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: ارتباط

پژوهش‌هاي صنعتي و غفلت دوجانبه

ماه گذشته گزارش اول ماهنامه نتايج يک پژوهش دانشگاهي درباره مسائل صنعت چاپ بود که از معدود تحقيقات انجام شده در دانشگاه با هدف پژوهش براي صنعت چاپ به حساب مي‌آمد. علت آن نيز انتخاب موضوع مرتبط با صنعت چاپ براي پايان‌نامه توسط گزارشگر ماهنامه بود وگرنه گويا نه در دانشگاه و نه در صنعت […]