اختر شمال
ارزیابی | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags ارزیابی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: ارزیابی

شيوه‌هاي ابتکاري درسرپرستي

مرحله دوم مطالعه روش‌هاي انجام، مرحله ثبت فعاليت‌ها است. براي ثبت و نشان دادن فعاليت‌ها‏، نوشتن و يادداشت برداري در صورتي که فرآيند انجام کار طولاني نباشد امکان‌پذير است؛ ولي اگر فرآيندها طولاني باشند و سرعت عمل در ثبت فعاليت‌ها لازم باشد، ضرورت استفاده از نشانه‌ها مطرح مي‌شود براي آساني ثبت فعاليت‌ها جدول‌هايي که نشان‌هاي […]