اختر شمال
از فرمت کوچک به بزرگ | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags از فرمت کوچک به بزرگ

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: از فرمت کوچک به بزرگ

گزارشی از نصب چند ماشین چاپ جدید در چاپخانه‌های تهران

در این بازار خراب هم سرمایه‌گذاری می‌کنند در حالی که همه‌جا و در هر مناسبتی از تعطیلی چاپخانه‌ها و شرایط رکود و بیکاری چاپخانه‌ها و درماندگی چاپخانه‌داران صحبت می‌شود و همه در بیم و نگرانی فردای خود هستند، بیشتر چاپخانه‌داران سرمایه‌گذاری را ـ اگر سرمایه‌ای مانده باشد ـ کاری عاقلانه نمی‌دانند. این نگرانی‌ها به‌ویژه در […]