اختر شمال
استاندارد GMP | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags استاندارد GMP

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: استاندارد GMP

سه سال تلاش برای کسب استاندارد GMP

هودیس پارس؛ چاپخانه معیار در چاپ جعبه‌های دارویی بعضی برندها به صورت معیار یک کسب و کار در می‌‌آیند و در جامعه به مثابه شاقول جهت سنجش دیگر بازیگران آن حرفه پذیرفته می‌شوند برای مثال، صنعت چاپ دارای شاخه‌های مختلفی است که در هر شاخه یک یا چند چاپخانه معدود به عنوان واحدهای تخصصی و […]