اختر شمال
ایمنی فضای کار در چاپخانه | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags ایمنی فضای کار در چاپخانه

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: ایمنی فضای کار در چاپخانه

گزارشی برای مدیران و مسئولان ایمنی واحدهای چاپ و بسته‌بندی

ایمنی فضای کار در چاپخانه نویسنده: مایک فرلی ترجمه از: بیتا توفیقیان حوادث شغلی در چاپخانه ممکن است به ندرت اتفاق بیافتد، اما بازهم باید مورد توجه قرار بگیرد. مایک فرلی گزارشگر پژوهشگر حوزه چاپ و بسته‌بندی در بررسی‌ها و مشاهدات خود از چندین چاپخانه اروپایی به نتایج خوبی در زمیته حوادث ضمن کار در […]