اختر شمال
اینکجت نقطه عطفی در چاپ بسته بندی | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags اینکجت نقطه عطفی در چاپ بسته بندی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: اینکجت نقطه عطفی در چاپ بسته بندی

ماشین های هیبریدی فلکسو ـ اینکجت نقطه عطفی در چاپ بسته بندی

اینکجت دست در دست فلکسو منبع: Smithers Pira / ترجمه از: بیتا توفیقیان یک گزارش تازه با عنوان «چشم انداز چاپ دیجیتال در حوزه ی بسته بندی تا سال ۲۰۲۴» نشان داده است که حجم رشد چاپ دیجیتال در زمینه ی بسته بندی، از رقم ۱۸.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹، به رقم ۳۱.۶ میلیارد […]