اختر شمال
بازار ارز | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags بازار ارز

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: بازار ارز

ره به تُرکستان

بازار ارز در شروع سال‌جاري همه را انگشت به دهان نگاه داشت و با ثبت رکوردهاي پي‌درپي و پيش‌بيني نشده، خود را از مرز ۶ هزار تومان نيز عبور داد. اين‌بار ديگر بحث اختلاف چند تومان در ميان نبود و نوسانات نرخ ارز به سرعت به هزار تومان و بالاتر هم رسيد و صحبت از […]