اختر شمال
باغ کتاب | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags باغ کتاب

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: باغ کتاب

يک مامن کتابي براي کتابدوستان

يکي از خبرهاي داغي که گرماي تير ماه امسال را بيشتر کرد، افتتاح باغ کتاب تهران بود، باغي که سال‌ها است مردم تهران منتظر بازگشايي آن بودند اما هر بار با وعده و وعيدهاي مختلف زمان افتتاح آن به تاخير مي‌افتاد، اما انتظارها به پايان رسيد و باغ کتاب تهران با شکل و شمايلي متفاوت […]