اختر شمال
بجنورد | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags بجنورد

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: بجنورد

کاندیداها شعار اشتغال و جلوگیری از خروج نقدینگی از استان می‌دهند اما تبلیغاتشان را در تهران و استان‌های دیگر چاپ می‌کنند

سالی که نکوست از بهارش پیداست بخشی از ادعاهای کاندیداها قبل از انتخاب: هدف من پیگیری برای بهبود شرایط در تمام حوزه ها است!… باید به مشکلات جوانان استان توجه ویژه ای داشته باشیم!… تمام توانم را در زمینه حل معضل بیکاری در استانم به کار خواهم بست!… من به صنایع بومی استان اهمیت می […]