اختر شمال
تبلیغات | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags تبلیغات

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: تبلیغات

نگاهی متفاوت از مدیر چاپخانه‌ای متفاوت

قبول ندارم که کارها به سمت بسته‌بندی می‌رود مجتمع چاپ اندیشه برتر، از معدود چاپخانه‌های بزرگ در مرکز شهر است که سال گذشته با افزودن چند دستگاه، نوسازی یا به قول مدیر چاپخانه‌، آپ‌دیت شده است. سعید شکوهی کتابچی مدیرعامل مجتمع چاپ اندیشه برتر براساس تجربه خود، نظراتی کم و بیش متفاوت از دیدگاه‌های مطرح […]

موقعيت جهاني اجزاي صنايع چاپ

مطلب حاضر بخش اول از کتاب” صنعت چاپ عصر جديد؛ روندها و فرصت‌ها”است که فرانک رومانو استاد بزرگ صنعت چاپ آنرا با حق ترجمه و چاپ در ايران در اختيار ماهنامه صنعت چاپ قرار داده است. کتاب فراوري شده در دانشکده علوم رسانه‌اي انستيتو تکنولوژي روچستر(محل تدريس رومانو) و توسط آَکشات پارديوالا دانشجوي رومانو بوده […]