اختر شمال
تحقیق بازار | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags تحقیق بازار

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: تحقیق بازار

تحقیق بازار به روش کیفی نهفته‌های ذهن افراد را پیدا کنید

ترجمه از محسن شریفمدیر عامل موسسه سپینود شرق  ماهیت تحقیقات کیفی چیست؟تحقیقات کیفی شامل روش‌های متنوعی است که می‌تواند به شیوه‌ای انعطاف‌پذیر اعمال شود تا شرکت‌کنندگان بتوانند در مورد موضوع تحقیق اظهارنظر کنند. در حالت کلی تحقیقات کیفی شامل دو سنت فکری است؛ اولین و مهم‌ترین کاری که در تحقیقات کیفی انجام می‌شود، مربوط به […]