اختر شمال
تغییر ابعاد در اثر رطوبت (حفظ ابعاد) | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags تغییر ابعاد در اثر رطوبت (حفظ ابعاد)

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: تغییر ابعاد در اثر رطوبت (حفظ ابعاد)

هفت راز کاغذ در بازنمایی رنگ در چاپ افست

نویسنده: آلبرت پورتر ترجمه از: حمید لباف گرچه در تنظیم رنگ در چاپ افست، بیشترین توجه به کیفیت مرکب است، مشخصات فنی کاغذ هم تأثیری بسزا در نمایش رنگ‌ها دارد. شناخت خواص فیزیکی و شیمیایی کاغذ برای چاپکاران افست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تشخیص بعضی از این ویژگی‌ها مستلزم تجهیزات و ‌آزمایش‌های ساده‌ای است […]