اختر شمال
تهیه مرکب | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags تهیه مرکب

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: تهیه مرکب

آماده مشارکت در طرح اشتراک هایدلبرگ هستم

محمود پیشعلی مدیر چاپخانه فرارنگ‌آریا از داوطلبان مشارکت در طرح اشتراک هایدلبرگ است، البته ملاحظاتی را هم درنظر دارد. او می‌گوید: « کشور ما مثل هیچ‌جا نیست، بنابراین جای تعجب ندارد که در برابر شرایط جدیدی که هایدلبرگ تحت‌عنوان اشتراک به چاپخانه‌ها پیشنهاد می‌کند، با ده‌ها سوال غیر‌متعارف روبرو شویم. اما روی همرفته باتوجه به […]