اختر شمال
توسعه صنعت IML | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags توسعه صنعت IML

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: توسعه صنعت IML

توسعه صنعت IML به خواست جامعه و پشتگرمی چاپخانه

«بیست و هشتمین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی، برای ما نمایشگاهی متفاوت و مثبت بود.» این سرآغاز سخن دکتر میثم نصیری است که از دستاوردهای خوب شرکت سگال در این نمایشگاه حکایت دارد. مدیر عامل سگال می‌گوید: امسال بیشتر رقبای ما شرکت کرده بودند و این نمایشگاه، از نظر صنعت IML پربار و رقابتی بود او […]