اختر شمال
جزو | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags جزو

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: جزو

انتشار جزوه‌هاي آموزش فني چاپ

همسو با اهداف بخش آموزش در صنعت چاپ، شرکت ايران روتاتيو چند جزوه کمک آموزشي در بحث‌هاي مختلف مرتبط با افست منتشر کرد. به گزارش خبرنگار صنعت چاپ که اخيرا در سمينار آموزشي مفاهيم و اصول کاربردي نورد، لاستيک و رطوبت‌دهي اين شرکت حضور داشته است، جزوه‌هاي کوچک و کم برگي توسط اين شرکت که […]