اختر شمال
در صنایع تبدیلی | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags در صنایع تبدیلی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: در صنایع تبدیلی

نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی، دوره بیست و ششم

فرصتی برای دید و بازدیدهای خانواده چاپ گروه گزارش با همکاری: زهرا عبداللهی / مریم نظری نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی تهران در بیست و ششمین دوره خود (آذر ۹۸) نشان داد که هنوز کار می‌کند و از آن استقبال می‌شود چرا که به گفته دبیر نمایشگاه، حدود ۶- ۷ هزار متر دیگر تقاضا برای گرفتن […]