دوشنبه ۲۹ اسفند, ۱۴۰۱
خانه برچسب رضا منصوری مشاور عالی اتحادیه در امور آموزش، مدیرعامل شركت زنجیره‌های زرین هوشمند و استاد مدیریت و بازاریابی در دانشگاه‌ها

برچسب: رضا منصوری مشاور عالی اتحادیه در امور آموزش، مدیرعامل شركت زنجیره‌های زرین هوشمند و استاد مدیریت و بازاریابی در دانشگاه‌ها