اختر شمال
سال ۲۰۲۲ چگونه خواهد بود | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags سال 2022 چگونه خواهد بود

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: سال 2022 چگونه خواهد بود

پیش‌بینی متخصصان صنعت لیبل در اروپا

سال ۲۰۲۲ چگونه خواهد بود؟ منبع: مجله labels&labeling گروه پژوهش بعد از تقریبا دو سال محدودیت و قرنطینه کرونایی، به نظر می‌رسد که در بسیاری از قسمت‌های جهان بالاخره زمان زندگی عادی و مسیر رشد کسب و کارها دوباره آغاز شده است. البته این روند رشد هم با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو ست که به طرق […]