اختر شمال
سختگيري | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۲۵ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags سختگيري

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: سختگيري

چند روز قبل از ورود

در يکي از شماره‌هاي پيشين ماهنامه صنعت چاپ مطلبي در زمينه گزينش نيرو انساني و چگونگي انجام مصاحبه با داوطلب استخدام منتشر شد که مطلب حاضر تکمله‌اي است بر آن نوشته رامين خوشوقتي که برخي نکات ناگفته اما مهم و حساس را در زمينه استخدام نيروي انساني مطرح مي‌کند. يکي از ارکان نظام جامع امور […]