اختر شمال
سرگذشت لیبل و IML پس از کرونا | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags سرگذشت لیبل و IML پس از کرونا

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: سرگذشت لیبل و IML پس از کرونا

نیم نگاهی به تبعات بازارهای جهانی لیبل و IML بعد از دوران پاندمی

از گرانی مواد اولیه تا استعفای بزرگ سید رضا حسینی کارشناس صنعت چاپ و بسته‌بندی صنعت لیبل ‌شاخصی تأثیرگذار بر چرخه تأمین، توزیع و رشد تجاری است. این صنعت به عنوان مکملِ صنعت بسته‌بندی نقش بسیار پررنگی در رونق صادرات، تجارت و مراودات اقتصادی بین‌المللی دارد. صنعت لیبل، با بهینه‌سازی عملیات زنجیره تأمین و بهبود […]