اختر شمال
شجاع | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags شجاع

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: شجاع

شجاع: ورود محموله‌هاي کاغذ به کشور قيمت آن را کاهش داد

رييس تشکل هاي استاني چاپ کشور (به استثناي تهران) در گفتگو با خبرنگار «صنعت چاپ» عنوان کرد: «پس از برگزاري جلسه کارگروه بحران کاغذ، مورخ ۱۲ آذر که به رياست آقاي سينکي و با حضور معاونين وزير برگزار شد و همچنين در جلساتي که پس‌ازآن در ادامه رهيافت به آرام شدن بازار کاغذ صورت گرفت، […]