اختر شمال
صنعت چاپ | ماهنامه صنعت چاپ | برگه ۵۴
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags صنعت چاپ

نسخه PDF صنعت چاپ مرتبط با صنعت چاپ

۵۰۱

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: صنعت چاپ

آنها از ماشين‌ها ارزشمندترند

واقعيت اين است که اکثر ما توجهي را که به ماشين‌آلات خود داريم به کارگران خود نداريم و برخي از ما يک چاپچي ماهر و با تجربه را در شمار دارايي‌ها و داشته‌هاي مهم چاپخانه خود به حساب نمي‌آوريم. قدر کارگران باتجربه را فقط وقتي مي‌دانيم که پيشنهاد بهتر چاپخانه ديگر را مي‌پذيرند و ما […]