اختر شمال
علی مزرعتی | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۲۵ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags علی مزرعتی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: علی مزرعتی

علی مزرعتی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجموعه چاپ طلایی:

اتحادیه باید واحدهای چاپی بدون جواز کسب را شناسایی کند   امسال برای افزایش هزینه‌ها برنامه داریم از آنجایی که چاپخانه داران، یک صنف تخصصی هستند و تقریبا ۹۰درصد کارگرانش باید متخصص باشند، دستمزدها در این صنف نمی‌تواند صرفا براساس همان میزانی که وزارت کار اعلام می‌کند، افزایش پیدا کند. برای مثال هزینه یک اوپراتور […]