اختر شمال
فروش کتاب | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags فروش کتاب

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: فروش کتاب

براي موفقيت در فروش، ناچار نيستيد طبق قوانين بازي کنيد، ولي بايد از قوانين پيروي کنيد و آنها را به‌کار بنديد

بديهي است هرفروشنده‌اي در جست‌و‌جوي راه‌هايي براي افزايش فروش خود است. وقتي فروشي را از دست مي‌دهيد، به فکر مي‌رويد، زيرا يقين داريد بايد موفق مي‌شديد، ولي چيز نادرستي اتفاق افتاده است. شايد باخت خود را زير سر قيمت، رقابت و عوامل ديگر بدانيد، اما واقعيت اين است که شما باخته‌ايد، زيرا يکي از قوانين […]