اختر شمال
لجستیک سبز | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags لجستیک سبز

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: لجستیک سبز

لجستیک سبز، توسعه جغرافیای تجارت و دیپلماسی اقتصادی

چالش های توسعه صنعت IML در ایران و بازارهای منطقه ای سید رضا حسینی کارشناس صنعت چاپ و بسته‌بندی بسته‌بندی، ویترین محصول است و لیبل، پرچم خلاقیت در بسته‌بندی. لیبلینگ به عنوان یک ابتکار، طرح جهانیِ در حال تغییر و صنعتی فراتر از یک نرم‌افزار، ‌شاخصِ تأثیرگذاری استراتژیک بر چرخه تأمین، توزیع و رشد تجاری […]