اختر شمال
مجتمع چاپ ماتریس | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags مجتمع چاپ ماتریس

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مجتمع چاپ ماتریس

محمدعلی انصاری‌پور، رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران استان اصفهان

گزارشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید واحدهای چاپی استان اصفهان محمدعلی انصاری‌پور رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران استان اصفهان بیشتر چاپخانه‌های استان اصفهان که نوسازی داشته‌اند، چاپخانه‌های بزرگ مستقر در مناظق صنعتی هستند و اغلب این واحدها، از نظر ساختار صدور مجوز، الزاما عضو اتحادیه نیستند. اگر بخواهم درحوزه چاپ، واحدهایی را اسم ببرم می‌توان به ترام‌چاپ، شرکت آنیل […]