اختر شمال
مدیر سازمان چاپ۱۲۸ | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags مدیر سازمان چاپ128

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مدیر سازمان چاپ128

مصائب چاپخانه‌داران با قطعی برق

               آخ برق رفت ! گروه گزارش وقتی وسط کار چاپ که ماشین با سرعت پنج، شش هزار دمر در ساعت می‌چرخد، یکباره همه سیلندرها و نوردها، با صدایی مهیب و ناگهانی ترمز می‌کنند، با این دو کلمه «آخ برق رفت!» آه از نهاد ماشین‌چی و مدیرچاپخانه در می‌آید. این لحظه به ظاهر ساده و […]