اختر شمال
مدیر موفق | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags مدیر موفق

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مدیر موفق

از خاک به طلا

مديران موفق همواره به دنبال جمع‌آوري اطلاعات هستند و بر اساس داده‌هاي آن تصميمات مهمي را اتخاذ مي‌کنند. درگذشته منابع اطلاعاتي مديران، اتفاقي و غيرمطمئن و به روش‌هاي گوناگون بود و اطلاعات آنها از طريق مقامات مافوق و ساير پرسنل سازمان تامين مي‌شد که عدم اطمينان و اتکا به صحت اطلاعات را تشديد مي‌کرد. زيرا […]