اختر شمال
مدیر پوشش سِلفون | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags مدیر پوشش سِلفون

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مدیر پوشش سِلفون

امیر حسنی، مدیر پوشش سِلفون:

اتفاق خاصی نخواهد افتاد پوشش سلفون یکی از مراکز فعال خدمات پس از چاپ است و به همین خاطر در ارتباط فعال با چاپخانه‌هاست. هرقدر سفارشات چاپ بیشتر باشد، کار این واحد خدمات تکمیلی هم بیشتر می‌شود و هرگاه سفارشات چاپ کاهش یابد، حجم کارهای این مجموعه هم فروکش می‌کند. بنابراین نظر مدیر این واحد […]