اختر شمال
مدیر چاپ فرانقش و رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران شیراز | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags مدیر چاپ فرانقش و رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران شیراز

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مدیر چاپ فرانقش و رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران شیراز

مهدی فرهنگ، مدیر چاپ فرانقش و رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران شیراز

رقابت نابرابر چاپخانه‌های دولتی و شهرهای بزرگ   مهدی فرهنگ مدیر چاپ فرانقش شیراز رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران شیراز علیرغم سابقه خانوادگی و تجربه ۴۰ ساله در کار چاپ و پس از سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری سنگین، از شرایط کسب و کار چاپ در شیراز، نومید شده‌ام سال گذشته برای ما یکی از بدترین سال‌ها بود. […]