اختر شمال
مزاحم | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags مزاحم

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مزاحم

بيرون کردن مزاحم نامرئي از محيط چاپخانه

تبخير حلال‌ها به‌ويژه در چاپ ديجيتال از جمله مشکلات محيطي صنعت چاپ و موضوعي در خور توجه ويژه است. امروز سلامت محيط کار و حفظ عمومي محيط زيست از اولويت‌هاي مورد تاکيد سازمان‌هاي ناظر و تامين آن از وظايف کارفرمايان بشمار مي‌رود. موضوع مقاله حاضر که توسط اکوسالونت و از مجله انجمن تخصصي طراحان گرافيک […]

بيرون کردن مزاحم نامرئي از محيط چاپخانه

تبخير حلال‌ها بويژه در چاپ ديجيتال از جمله مشکلات محيطي صنعت چاپ و موضوعي در خور توجه ويژه است. امروز سلامت محيط کار و حفظ عمومي محيط زيست از اولويت‌هاي مورد تاکيد سازمان‌هاي ناظر و تامين آن از وظايف کارفرمايان بشمار مي‌رود. موضوع مقاله حاضر که توسط اکوسالونت و از مجله انجمن تخصصي طراحان گرافيک […]