اختر شمال
مشکلات | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۲۵ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags مشکلات

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مشکلات

ناکجا آباد!

امروزه همه صاحب‌نظران عرصه مديريت، چه آنها که نيوتني عمل مي‌کنند آنها که کوانتومي فکر مي‌کنند بر اين باورند که نيروي انساني و مسائل مربوط به آن در طي طريق سازمان براي رسيدن و پيشبرد اهداف عالي از اهميت زيادي برخوردار است. يکي از معضلاتي که نيروي کار و درنهايت کارفرما با آن روبه‌رو است […]