اختر شمال
مقوا | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags مقوا

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مقوا

نکاتي درباره رفتار مقوا در چاپ و علل آن

نيمي از درستي کار چاپ‌خانه‌ها هنگام کار در بخش چاپ بسته‌بندي در شناخت دقيق بستر چاپ نهفته است. بدون شناخت دقيق از کيفيات و بافت بستر چاپ، تصميم‌گيري در مورد پارامترهاي فني چاپ بسته‌بندي ناقص است. کاغذ، مقوا، فيلم، فلز، … به‌عنوان بستر چاپ بسته‌بندي به کار مي‌روند و کارشناس چاپ بايد کاملا با آنها […]

يک فاصله ميليارد دلاري بازيابي نشده

هرچند صنعت چاپ از مصرف‌کنندگان عمده کاغذ است‏، اما توليد‌کننده عمده کاغذ ضايعاتي و بازيافتي نيست. برعکس،‏ مصرف‌کننده خوب کاغذ‌‌هاي بازيافتي از طريق مصرف آن‌ها در صنعت چاپ بسته‌بندي،‏ توليد کارتن و لفاف است. با اين‌حال‏ دغدغه بازيافت از مشغوليات ذهن صنعت چاپ کشور است. مطلب حاضر که حاصل بررسي دکتر قاسم اسدپور و دانشجويان […]

کدام مقوا به درد چاپ مي‌خورد؟

نيمي از درستي کار چاپ‌خانه‌ها هنگام کار در بخش چاپ بسته‌بندي در شناخت دقيق بستر چاپ نهفته است. بدون شناخت دقيق از کيفيات و بافت بستر چاپ، تقسيم‌گيري در مورد پارامترهاي فني چاپ بسته‌بندي نافص است. کاغذ، مقوا، فيلم، فلز، … به‌عنوان بستر چاپ بسته‌بندي به کار مي‌روند و کارشناس چاپ بايد کاملا با آنها […]