اختر شمال
مهدی رحیمی مدیر عامل مایر ملنهوف تهران | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags مهدی رحیمی مدیر عامل مایر ملنهوف تهران

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مهدی رحیمی مدیر عامل مایر ملنهوف تهران

چاپ جعبه‌ برندهای بین‌المللی سیگار دانش، تجهیزات و سرمایه بالا می‌خواهد

مهدی رحیمی مدیر عامل مایر ملنهوف تهران چاپ سیگار، در سراسر جهان، یکی از اقلام بسیار مهم چاپی محسوب می‌شود، هم از نظر تیراژ بالا، هم ویژگی‌های بهداشتی، هم جنبه‌های امنیتی و ضدجعل، هم کیفیت چاپ و ثبات رنگ و حفظ برند. اما این ماجرا سوی دیگری هم دارد: زیان دخانیات برای سلامت جامعه و […]