اختر شمال
مهدی یونسی | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags مهدی یونسی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مهدی یونسی

ماهنامه صنعت چاپ بررسی می‌کند؛

سهمیه‌بندی کاغذ، مخالفان و موافقان صنم عابدی بازار کاغذ تا چند ماه پیش با بحرانی بی‌سابقه مواجه بود، سال گذشته قیمت کاغذ جهشی چند برابری پیدا کرد و صنعت نشر دچار اختلال شد. قیمت کاغذ آنقدر اغراق‌آمیز و باورنکردنی بود که برخی ناشران و مطبوعات فلج شده و از چاپ کتاب و نشریه بازماندند. درنهایت […]