اختر شمال
نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران

نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران:

سازمان امور مالياتی مبنای محاسبه عملکرد سال ۹۹ را خود اظهاری قرار دهد ابراهيم درستی، عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران اعلام کرد: عدم نياز به اخذ گواهي ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم تا پايان شهريور تمديد و در سامانه اجرايی گرديد. وی در ادامه اظهار داشت: […]